Nejvýznamnější památkou nejen města, ale i regionu, je zámek, který vznikl v 2. polovině 16. století přestavbou původního městského hradu z konce 15. století.